W trosce o zdrowie

źródło: RossNet.pl, Jolanta Biskupska 06-09-2013

O przyczynach kobiecej ignorancji dotyczącej własnego zdrowia i jak można zapobiec ryzyku zachorowania na nowotwory rozmawiamy z lekarzem medycyny, radiologiem ze specjalnością tomografii komputerowej rezonansu magnetycznego piersi Ewą Maciejewska z łódzkiej Kliniki Salve Medica.
Jak wynika z raportu Ministerstwa Zdrowia, w Polsce badania mammograficzne wciąż nie są zbyt popularne. Mimo że są bezpłatne w grupie wiekowej 50–69 lat, frekwencja podczas badań przesiewowych jest niska – w skali kraju wynosi około 40 procent. Zdaniem wielu ekspertów sprawia to, że rak piersi w Polsce nadal wykrywany jest zbyt późno, a jego leczenie jest trudniejsze i bardziej kosztowne.
Poskromić strach

źródło: RossNet.pl, Jolanta Biskupska 11-09-2013

Rak piersi stanowi jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych kobiet w Polsce. Statystki medyczne wskazują na tendencje wzrostową zachorowalności wśród Polek. I niestety nowotwory złośliwe są główną przyczyną zgonów kobiet do 65. roku życia, a rak piersi pierwszą przyczyną śmierci pań w wieku 40–55 lat.
Strach i krążące mity powstrzymują wiele z nas przed wykonaniem badań profilaktycznych. Ze strachem każda musi poradzić sobie sama, ale z mitami na ten temat rozprawi się dr n. med. chirurg-onkolog Łukasz Rajchert z Kliniki Salve Medica.

Najczęściej występujące nowotwory u kobiet
dr n. med. Wioletta Łaszczewska - onkolog

Z najnowszych danych epidemiologicznych wynika, że w 2010 r. liczba zgłoszonych zachorowań na nowotwór u kobiet przekroczyła liczbę zachorowań u mężczyzn. W Polsce żyje blisko 360 tys. osób z chorobą nowotworową, rozpoznaną w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2010 r. Krajowy Rejestr Nowotworów otrzymał informacje o 140 tys. pierwszorazowych zgłoszeniach, nowotworów złośliwych. Na każe 100 tys. polskiej populacji przypada 365 zachorowań z powodu nowotworów złośliwych. W 2010 r. liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych wśród mężczyzn wynosiła około 52 tys., a wśród kobiet - około 41 tys. Na każde 100 tys. polskiej populacji przypadają 132 zgony z tego powodu.

Kobiety najczęściej chorują na raka:
  • piersi 23 %,
  • jelita grubego 10 %,
  • płuca 9 %,
  • trzonu macicy 7 %,
  • jajnika 5 %,
  • szyjki macicy 4 %.

Budowa i fizjologia piersi

dr n. med. Teresa Gabryniak - radiolog

Budowa piersi
Piersi zbudowane są z trzech rodzajów tkanek: gruczołowej (zawierającej płaty i przewody mleczne), tkanki łącznej (mającej funkcję podporową) oraz tkanki tłuszczowej (w której "zatopione" są poprzednie struktury, stanowi o kształcie i wielkości piersi). Dlatego prawidłowa pierś nie jest idealnie jednorodna. Można w niej wyczuć zgrubienia, wałeczki i inne nierówności. Na brodawce sutkowej uchodzą przewody mleczne. Kształt brodawki sutkowej może być płaski, stożkowaty lub cylindryczny. Wciągnięcie brodawki sutkowej w jednej lub w obu piersiach, widoczne niekiedy od okresu dojrzewania, nie musi być objawem choroby. Jednakże brodawka sutkowa, która uległa wciągnięciu w wieku dojrzałym może być objawem raka piersi i powinna skłonić kobietę do natychmiastowej wizyty u lekarza. Idealnie symetryczne piersi są rzadkim zjawiskiem u kobiet. Większość kobiet ma minimalnie asymetryczne piersi, a u kilku procent kobiet różnica ta jest bardzo wyraźna.

Rak piersi – Czy można przewidzieć, która z nas zachoruje?
dr n. med. Małgorzata Kubasiewicz - radiolog

W 2010 r. w Polsce wykryto 15 784 przypadków raka piersi u kobiet, ale na raka piersi chorują też mężczyźni, u których w 2010 r. stwierdzono 107 przypadków tego nowotworu. Zdecydowana większość (81,8 %) chorujących kobiet w momencie rozpoznania ma więcej niż 50 lat; najczęściej są one już po menopauzie, która w Europie występuje z reguły u osób w wieku 45 – 55 lat.

Jakie są czynniki ryzyka raka piersi?
Wszystko, co zwiększa ryzyko zachorowania na daną chorobę nazywa się czynnikiem ryzyka. Różne nowotwory mają różne czynniki ryzyka. Także w przypadku raka piersi wyodrębniono grupę czynników, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo zachorowania u danej kobiety. Przy czym, należy jednak pamiętać, że nawet jeśli masz jeden lub więcej z wymienionych poniżej czynników ryzyka, to nie znaczy, że na pewno zachorujesz na raka piersi. Czynnik ryzyka oznacza zwiększenie prawdopodobieństwa, czyli większą szansę zachorowania, ale nie stanowi co do tego 100% pewności.
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl